Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Відбулося виїзне засідання Ради суддів України

10 листопада 2014, 11:00

Окрім членів Ради суддів України участь у засіданні взяли голова ради суддів адміністративних судів Микола Кобилянський, голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло, голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин, Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, генеральний директор ДП «Інформаційні судові системи» Віталій Живаєв, судді та працівники апарату Вінницького апеляційного адмінсуду, представники Державної судової адміністрації  та засоби масової інформації.

На порядку денному засідання Ради суддів України було вісім питань.

Відповідно до першого питання порядку денного Голова ДСА України поінформував присутніх про забезпечення суддів належними службовими приміщеннями. Зокрема, Зеновій Холоднюк повідомив, що сума коштів для забезпечення судів належними службовими приміщеннями, як на 2014 так і на 2015 роки, по судовій системі України складає близько двох мільярдів гривень. Так на 2014 рік потреба склала 1 832,6 млн грн та, відповідно до показників бюджетного запиту на 2015 рік, у порівнянні з 2014 роком потреба зросла на 160,2 млн грн або на 8,7 відсотка та склала 1 992,8 млн гривень. Видатків державного бюджету на капітальний ремонт приміщень у 2015 році судова система потребує в сумі 465,5 млн грн, що перевищує даний показник 2014 року на 136,0 млн гривень.

Видатки на реконструкцію та реставрацію приміщень у наступному році потрібні в сумі 540,6 млн грн, що перевищує потребу поточного року на 72,7 млн гривень.Та вбачається незначне зменшення потреби у 2015 році, у порівнянні з потребою на поточний рік, на будівництво (придбання) приміщень. Для задоволення потреби судової системи в бюджетних коштах у 2015 році обсяг видатків державного бюджету повинен складати 986,7 млн грн, що менше потреби поточного року на 48,5 млн гривень.

За результатами розгляду даного питання прийнято рішення зобов’язати ДСА України на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1030-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації на 2014 рік» прийняти заходи щодо погашення до 31 грудня 2014 року кредиторської заборгованості загальних судів за капітальне будівництво, капітальний ремонт за 2013 рік, а також у строк до 01 грудня 2014 року підготувати та представити для затвердження Радою суддів України план заходів щодо приведення приміщень місцевих загальних, окружних адміністративних, господарських судів та відповідних апеляційних судів за основними параметрами у стан, що забезпечує належні умови для здійснення правосуддя.

Щодо аналізу стану функціонування автоматизованої системи діловодства суду та організації можливостей переходу до системи «Електронний суд» та обговорення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду доповів голова Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду, член Ради суддів України  Григорій Алейніков.

Реалізація проекту надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу дозволила зекономити у 2013 році більше 650 тисяч гривень бюджетних коштів, з початку 2014 року – майже 4, 5 мільйона гривень, - відзначив начальник управління з питань судового діловодства Державної судової адміністрації України Олександр Слоніцький.

Як відомо, у 2013 році розпочато промислову експлуатацію підсистеми «Електронний суд» та пілотного проекту надсилання SMS-повідомлень учасникам судового процесу. У рамках впровадження зазначеної системи в усіх місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції реалізовано технічну можливість надсилання судом засобами Автоматизованої системи документообігу суду процесуальних документів в електронному вигляді по відповідній справі учасникам судового процесу, які зареєстровані в Системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.

Радою суддів України створено робочу групу з питань вдосконалення автоматизованої системи документообігу суду, до складу якої увійшли представники судів усіх юрисдикцій, ДСА України, ДП «Інформаційні судові системи» та проекту USAID «Справедливе правосуддя» та затверджено проведення круглого столу з питань функціонування автоматизованої системи документообігу судів, засад формування судової статистики та шляхів перспективного розвитку системи.

Відповідно до порядку денного засідання Радою суддів України презентовано результати проведення моніторингу стану незалежності суддів, ефективності та доступності правосуддя. Вказаний моніторинг проведено Центром суддівських студій спільно з Радою суддів України та Державною судовою адміністрацією України шляхом анонімного опитування громадян-відвідувачів судів. Опитування відбулося в переважній більшості  українських судів.

Радою суддів України схвалено пропозиції стосовно внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення суддею, лише за згодою Ради суддів України та прийнято рішення подати суб’єктам права законодавчої ініціативи зазначені пропозиції стосовно відповідних змін до Законів України.

На засіданні обговорено  правовий і соціальний захист суддів та членів їхніх сімей, зокрема, щодо суддів, переведених на роботу з судів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Також Радою суддів України створено робочу групу із проведення круглого столу «Поновлення довіри до судової системи в Україні: «План дій».

З метою оперативного та конструктивного надання пропозицій до Ради з питань судової реформи,  створеної Президентом України, підготовку та подання пропозицій щодо стратегії реформування судоустрою та судочинства, розроблення планів дій щодо впровадження цієї стратегії, а також сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з питань підготовки і реалізації стратегії реформування цієї сфери, Радою суддів України створено відповідну робочу групу.

Джерело - http://court.gov.ua, http://vaas.gov.ua.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру