Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Затверджено план роботи НКР при ВАСУ на 2015 рік

04 лютого 2015, 14:40

Науково-консультативна рада при Вищому адміністративному суді затвердила план роботи на 2015 рік та заслухала звіт про свою діяльність у 2014 році під час засідання, що відбулося 2 лютого 2014 року.

Як зазначив під час доповіді заступник Голови ВАСУ, секретар Пленуму ВАСУ, вчений секретар НКР при ВАСУ Михайло Смокович, Науково-консультативна рада здійснювала свою діяльність як дієвий дорадчий орган, члени якого активно залучалися до вивчення питань, що виникали у судовій практиці, а також брали участь у попередньому розгляді проектів постанов Пленуму ВАСУ, підготовка яких потребувала наукового забезпечення.

Як поінформував Михайло Смокович, за звітний період НКР зробила вагомий внесок у вирішення проблемних питань. Зокрема, на підставі правових висновків членів НКР при ВАСУ у 2014 році підготовлено 6 узагальнених науково-консультативних висновків:

1) щодо належності окремих категорій спорів до юрисдикції адміністративних судів (спори щодо зняття арешту на майно, який накладено в порядку кримінально-процесуального судочинства і обтяження на який не знято, хоча провадження у кримінальній справі закінчено з виправданням власника майна або закрито);

2) стосовно визначення належності позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди до вимог майнового чи немайнового характеру;

3) щодо правильного застосування положень частини першої статті 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації», чи поширюються положення Закону на інформацію, яка була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених процесуальним законодавством, тобто владних процесуальних функцій;

4) щодо застосування приписів абзацу третього частини четвертої статті 189 Кодексу адміністративного судочинства України щодо прийняття апеляційної скарги після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення;

5) щодо застосування положень пункту 3 частини першої статті 7 Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI «Про судовий збір» стосовно повернення судового збору в разі відмови у відкритті касаційного провадження з підстав, передбачених пунктом 5 частини п’ятої статті 214 КАС України, коли суддя-доповідач ухвалою відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі у випадку, якщо касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи;

6) стосовно визначення юрисдикції спорів щодо розгляду справ про оскарження дій посадових осіб виправної колонії, які розкривають та переглядають адресовану засудженому кореспонденцію.

Усі узагальнені науково-консультативні висновки НКР та окремі правові висновки науковців розміщено на офіційному веб-сайті Вищого адміністративного суду України (рубрика «НКР при ВАСУ»).

На підставі науково-консультативного висновку НКР щодо неналежності окремих категорій спорів до юрисдикції адміністративних судів, були внесені зміни до постанови Пленуму ВАСУ «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів».

Крім того, члени НКР при ВАСУ беруть участь в обговоренні законопроектів, пов’язаних із вдосконаленням положень КАС України, з урахуванням практики ЄСПЛ та судової практики національних судів. Так, протягом звітного періоду підготовлено шість законопроектів щодо змін до КАСУ та інших законів, зокрема до частини першої статті 94 КАСУ, пункту 3 частини другої  статті 4 Закону України «Про судовий збір»; доповнення до статті 19 КАСУ частиною п’ятою, доповнення до частини першої статті 22 КАСУ пунктом 7 (щодо діяльності судів в умовах АТО); зміни та доповнення до статті 183-2 КАСУ; доповнення розділу 4 КАСУ Главою 3; доповнення статті  3 КАСУ пунктом 16, 17 щодо визначення понять «адміністративний договір», «публічний інтерес», «публічне адміністрування».

Усі правові висновки, що надходять від членів НКР при ВАСУ постійно опрацьовуються та узагальнюються.

З поставлених Планом роботи НКР на 2014 рік питань більшість виконано, що є хорошим результатом порівняно з діяльністю НКР у минулі роки, звернув увагу Михайло Смокович.

Члени НКР вирішили у подальшому спрямовувати свою роботу на забезпечення ефективної діяльності ВАСУ шляхом надання наукових висновків з питань застосування норм права. Скласти проект Кодексу адміністративного права України.

У ході засідання члени НКР виступили з науковими висновками щодо окремих проблем правозастосування Закону України «Про очищення влади».

 Також було внесено зміни до складу секцій НКР при ВАСУ. Вирішено увести до складу секцій:

 - загальної теорії адміністративної юстиції

 Тимченко Ліліану Олексіївну – завідувача кафедри міжнародного права Національного університету Державної податкової служби України, кандидата юридичних наук, доцента;

 Шевчука Станіслава Володимировича – суддю Конституційного Суду України;

 - адміністративного права

 Коломоєць Тетяну Олександрівну – декана юридичного факультету, завідувача кафедри адміністративного та господарського права юридичного факультету Запорізького національного університету, доктора юридичних наук, професора;

 Лютікова Павла Сергійовича – заступника декана з наукової роботи, доцента кафедри адміністративного та господарського права юридичного факультету Запорізького національного університету, доктора юридичних наук;

 - адміністративного процесу

 Миронюка Романа Вікторовича – професора кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;

 Петрова Євгена Вікторовича – завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, доктора юридичних наук, доцента.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру