Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Опубліковано робочий варіант змін до Конституції в частині правосуддя

26 серпня 2015, 16:06

 

На сайті Конституційної комісії 22 серпня 2015 року опубліковано робочий варіант змін до Конституції в частині правосуддя.

Проект змін до Конституції України в частині правосуддя

 

РОЗДІЛ XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відсутня

"19. Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)":

 

1) До утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції та до обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя діє у складі членів Вищої ради юстиції протягом строку повноважень, на який їх було призначено. Обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя здійснюється, не пізніше 30 квітня 2019 року.

 

2) Повноваження суддів, призначених на посаду вперше, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)", припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено.

 

3) Судді, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)" обрані на посаду судді безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення або припинення їх повноважень з підстав, визначених Конституцією України з урахуванням внесених Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)"змін.

 

4) Відповідність займаній посаді  судді, якого було призначено або обрано на посаду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)", має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання явної невідповідності судді займаній посаді за критеріями професіоналізму, етичності або доброчесності є підставою для звільнення такого судді з посади. 

 

5) Судді Конституційного Суду України продовжують здійснювати свої повноваження до припинення повноважень або звільнення в порядку, передбаченому статтею 149-1 Конституції України, без права призначення повторно.

 

6) Повноваження судді Конституційного Суду України, який на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)" досяг шістдесяти п’яти років, але рішення щодо його звільнення з посади судді не ухвалено, припиняються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)".

 

7) До впровадження змін у системі адміністративно-територіального устрою України відповідно до статті 133 Конституції України в редакції Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", але не пізніше ніж до 1 січня 2017 року, утворення, реорганізація та ліквідація судів здійснюється Президентом України на підставі та у порядку, які визначені законом.

 

8) Захист прав обвинуваченого та представництво виключно адвокатами здійснюється: у Верховному Суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

 

9) Визнати такими, що втратили чинність пункти 6, 9, 12 Розділу XV “Перехідні положення” Конституції України.

6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада України.

Втратив чинність

9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Втратив чинність

12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше ніж п'ять років.

 

Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року.

Втратив чинність

 

II.           ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.           Цей Закон набирає чинності через тримісяці з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. З дня набрання чинності цим Законом призначення, припинення повноважень та звільнення суддів здійснюється у відповідності з Конституцією України з урахуванням внесених цим Законом змін.

 

3. Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстиції з дня набрання чинності цим Законом.

 

З’їзд суддів України обирає трьох членів Вищої ради правосуддя не пізніше трьох місяців після набрання чинності відповідним законом, що регулює діяльність Вищої ради правосуддя.

 

4. Члени Вищої ради юстиції до набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строкуна який вони були призначені.

 

5. Генеральний прокурор України, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, здійснює свої повноваження протягом строку, на який його було призначенота не може обіймати посаду два строки поспіль.

 

6. Верховна Рада України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом передає подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідні документи про обрання суддів безстроково, які не були розглянуті Верховною Радою України, до Вищої ради правосуддя для розгляду питання про призначення на посаду судді безстроково.

 

7. З дня набрання чинності цим Законом Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує добір, професійну підготовку, оцінювання, розгляд cправ щодо дисциплінарної відповідальності суддів відповідно до закону.

 

8. Не пізніше одного місяця з дня набрання чинності цим Законом Вища рада правосуддя передає відкриті дисциплінарні провадження стосовно суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для розгляду і прийняття рішення по суті.

 

9. Справи, що перебувають у провадженні суду на день набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами та у порядку, що діяли до набрання чинності цим Законом.

 

Джерело - www.constitution.gov.ua

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру