Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Саме адміністративні суди є індикаторами ефективності діяльності публічної адміністрації, зокрема, щодо впроваджуваних ними реформ

29 вересня 2016, 15:40

       Про це сказав Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло під час свого виступу на засіданні Пленуму ВАСУ, яке відбулося сьогодні, 29 вересня 2016 року.

О.Нечитайло, звітуючи про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у першому півріччі 2016 року, зокрема, зазначив, що протягом першого півріччя законодавство зазнало ряд змін, які безпосередньо пов’язані та вплинули на роботу адміністративних судів.

Під час своєї доповіді Голова ВАСУ навів статистичні показники здійснення правосуддя адміністративними судами у першому півріччі поточного року. Так, на розгляд до місцевих адміністративних судів (окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів) надійшло понад 91 тис. адміністративних справ і матеріалів, що на 30% менше, ніж у першому півріччі 2015 року. Така тенденція зумовлена перш за все зменшенням кількості справ, предметно підсудних місцевим судам як адміністративним. Крім того Верховний Суд змінив свою попередню практику щодо належності окремих категорій справ до адміністративних. Зокрема, це справи щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскарження дій державного реєстратора, стягнення незаконно отриманої допомоги по безробіттю.

У першому півріччі 2016 року більшість справ місцеві адміністративні суди розглянули з дотриманням встановлених законом строків. Понад строки розглянуто 24% справ. Цей показник по окружних адміністративних судах сягнув 37%. Серед причин перевищення строку розгляду справ є: відкладення розгляду справ у зв’язку з необхідністю надання суду додаткових доказів, невиконання вимог суду щодо витребування доказів у справах, неявка сторін у судове засідання, заміна відповідача у справі тощо.

Поряд із цим  Олександр Нечитайло вказав і на іншу причину, яка не залежить ні від суддів, ні від сторін процесу: закінчення у 45% фактично працюючих суддів окружних адміністративних судів повноважень щодо здійснення правосуддя. Уже сьогодні 283 судді не можуть розглядати справи. Вакантні посади суддів у судах різних інстанцій не заповнюються роками і складається враження, що владні органи навмисно не здійснюють наданих їм кадрових повноважень, власною бездіяльністю блокують роботу адміністративних судів, які повинні захищати громадян від свавілля влади.

Голова суду також зазначив, що найчастіше до адміністративних судів звертались громадяни щодо вирішення соціальних і податкових спорів. Так, найбільше розглянуто соціальних справ – понад 15 тисяч. На другому місці – податкові справи – понад 9 тис. справ. У звітному періоді збільшилась частина розглянутих спорів з відносин публічної служби (в чотири рази більше, ніж у першому півріччі 2015 року) у загальній кількості розглянутих справ.

Таким чином, адміністративні суди вкотре підтвердили тезу про те, що через розгляд та вирішення конкретних адміністративних справ саме ці суди є індикаторами ефективності діяльності публічної адміністрації, зокрема, щодо впроваджуваних ними реформ, зазначив Олександр Нечитайло.

Він також звернув увагу, що більшість (57%) рішень судів першої інстанції набрали законної сили після закінчення строку їх оскарження, що є показником довіри до судової влади.

Протягом звітного періоду до апеляційних адміністративних судів надійшло понад 35,5 тисяч справ та матеріалів, розглянуто по суті цими судами понад 36 тисяч справ (з урахуванням залишків).

У звітному періоді спостерігається тенденція до зменшення надходження справ і матеріалів до ВАСУ порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Це зумовлено як загальним зменшенням кількості звернень до адміністративних судів, окремими змінами в судовій практиці, так і змінами процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Так, протягом першого півріччя 2016 року на розгляд до ВАСУ надійшло понад 18 тис. справ і матеріалів. З урахуванням нерозглянутих залишків на розгляді у суді перебувало майже45 тис. касаційних скарг і справ. Упродовж першого півріччя 2016 року розглянуто майже 25 тисяч касаційних скарг і справ. Станом на 1 липня 2016 року понад 19 тисяч касаційних скарг і справ не розглянуто.

Порівняно з даними першого півріччя 2015 року в усіх апеляційних адміністративних судах збільшився показник скасованих чи змінених судових рішень. Однією з причин збільшення кількості скасованих судових рішень є формування практики Верховним Судом України з розгляду окремих категорій справ, у тому числі відступлення від правових позицій, раніше викладених у висновках Верховного Суду України, щодо:

- юрисдикції справ за позовами органів державної служби зайнятості;

 - справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- справ, пов’язаних із функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб;

- про оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України;

- про усунення порушень, виявлених у ході перевірки органами державної фінансової інспекції підконтрольних установ;

- про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тощо.

Олександр Нечитайло також назвав цифри щодо навантаження суддів: у середньому до одного судді окружного адмінсуду надходило 44 справи і матеріали, до судді апеляційного адміністративного суду – 30, то до судді ВАСУ – 69.

Крім цього, у суді касаційної інстанції спостерігається найвищий середньомісячний показник кількості судових рішень, якими закінчено розгляд справ і матеріалів – 85 судових рішень (середній показник по окружних адміністративних судах – 40, по апеляційних – 30 одиниць).

На сьогодні штатна чисельність суддів ВАСУ становить 97 осіб, фактична – 72 судді, з них щодо 23 суддів Верховною Радою України прийняті рішення про звільнення, матеріали щодо звільнення з посад  8 суддів знаходяться у Вищій раді юстиції або парламенті. Здійснювати судочинство нині мають право 49 суддів ВАСУ. Оскільки в такому обмеженому кадровому складі ВАСУ буде здійснювати судочинство до початку роботи Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, це призведе до суттєвого збільшення навантаження на фактично працюючих суддів, спричинить збільшення залишків нерозглянутих справ та негативно вплине на оперативність здійснення судочинства касаційним судом, акцентував увагу Голова ВАСУ.

О. Нечитайло також зауважив, що Конституція України визначає судову владу не просто інструментом для розв’язання конфліктів, а рівноправним партнером законодавчої та виконавчої влади. Однак поки що це партнерство жодним чином не втілюється у практику. Не може не турбувати, що всі кроки у напрямку судової реформи (як і раніше) проводяться без врахування розроблених і науково обґрунтованих пропозицій судової влади.

Реформування судової системи, яке відбуватиметься після 30 вересня  і подається громадськості як вагомий здобуток судової реформи, на тривалий час ускладнить судочинство та спровокує затягування розгляду справ судами, тому що широко розрекламоване скорочення чотирирівневої системи судів до трирівневої по суті залишає чотири рівні судових інстанцій і робить судову систему лише більш громіздкою.

Олександр Нечитайло наголосив, що по суті відбувається активне маніпулювання громадською свідомістю, тому що структурне реформування не може підвищити ефективність правосуддя та оперативність розгляду справ. Високопосадовці повинні розуміти, що неможливо підвищити довіру до судів та покращити ефективність їхньої роботи шляхом лише зміни персоналій. Проте всі помилки та експерименти щодо реформувань і кадрових призначень занадто дорогою ціною обходяться суспільству, негативно впливають на імідж нашої держави на міжнародній арені. 

У той же час Голова ВАСУ зазначив, що конституційні зміни, які набирають чинності 30 вересня, є прогресивним кроком у напрямку гарантування та захисту прав людини в нашій державі, оскільки вперше адміністративні суди закріплюються в Конституції України як основний інститут захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин.

Однак подальші перспективи для адміністративних судів на сьогодні не зовсім оптимістичні. Прикро, що законодавець не прислухався до обґрунтованої позиції адміністративних судів, провідних науковців у галузі адміністративного права та міжнародних експертів, проігнорував висновки Венеційської комісії та  не врахував жодних обґрунтованих аргументів щодо необхідності виокремлення адміністративних судів в автономну систему. Голова ВАСУ переконаний, що це крок назад.

Природа такого стану речей цілком зрозуміла: адміністративне судочинство – це той механізм, який витягає можновладців із зони комфорту. Адміністративні суди незручні багатьом чиновникам. Але вони й повинні такими бути, сказав О.Нечитайло.

На завершення очільник суду сказав, що успіх подальшого функціонування та розвитку адміністративного судочинства залежить від багатьох процесів, перш за все від  процесів реформування судової системи та судочинства, внесення відповідних змін до матеріального та процесуального законодавства. А пріоритетним завданням для адміністративних судів є забезпечення ефективного, справедливого та якісного правосуддя не зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію у країні.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру