Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

«Адмінсуди організовують роботу так, щоб суспільство могло примусити органи державної влади та посадовців поважати права громадян», - О.Нечитайло

13 березня 2017, 13:52


Сьогодні, 13 березня 2017 року, під час засідання Пленуму Вищого адміністративного суду України Голова ВАСУ Олександр Нечитайло  звітував про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2016 році.

Він, зокрема, зазначив, що на показники роботи адміністративних судів у 2016 році суттєво впливали як суспільні процеси, так і стан законодавства, законодавчі зміни, кадрове та організаційне забезпечення судової діяльності.

Олександр Нечитайло наголосив, що незважаючи на кадрові проблеми, тиск та намагання дестабілізувати роботу, суди організовують роботу так, щоб забезпечити якісне та ефективне судочинство, щоб через адміністративні суди суспільство могло примусити органи державної влади та посадовців поважати права громадян та не порушувати їх.

Голова ВАСУ звернув увагу на ряд законодавчих змін. 2016 рік адміністративні суди розпочали з оновленим Податковим кодексом України.

Було змінено положення КАСУ, які визначають особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання та видворення іноземців та осіб без громадянства.

Також набули чинності законодавчі новели  у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, метрологічної діяльності.

Відповідними законодавчими актами було врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

Законодавчі зміни в частині пенсійного забезпечення державних службовців у свою чергу вплинули на показники надходження таких справ.

Голова ВАСУ повідомив, що на ефективність роботи адмінсудів у минулому році значно вплинула конституційна реформа, яка передбачила докорінні зміни судоустрою та судочинства.

Очільник суду зауважив: «Суспільство оцінює діяльність системи за професійністю і компетентністю посадовців. Не варто сподіватись на те, що формальна зміна структури та кадрового складу покращить ефективність роботи».

Він також наголосив, що першими проявами судової реформи стало загострення кадрової кризи в адміністративних судах. Подальше невирішення кадрового питання може призвести до критичної кількості порушень строків розгляду справ судами та спонукає заявників звертатись за відновленням порушеного права людини на справедливий суд до Європейського суду з прав людини.

О. Нечитайло зазначив, що у 2016 році на розгляд до місцевих адміністративних судів (окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів) надійшло 215 339 адміністративних справ і матеріалів, що на 39 тисяч менше, ніж у 2015 році.

На фоні загального зменшення кількості звернень до місцевих адміністративних судів кількість заяв, поданих до місцевих загальних судів як адміністративних судів, збільшилася. Це стало наслідком набрання чинності ряду законодавчих новел та відбулось переважно за рахунок справ про здійснення перерахунку та виплати пенсії за віком працівниками освіти, про перерахунок пенсії прокурорським працівникам, державним службовцям, про поновлення виплати пенсій працюючим пенсіонерам, пояснив доповідач.

На кількісні показники роботи адміністративних судів також вплинули рішення Верховного Суду України (далі - ВСУ), якими вирішувалися юрисдикційні питання, насамперед ті, якими ВСУ змінив свою попередню практику щодо належності окремих категорій справ до адміністративних.

Найчисельнішими категоріями справ у звітному періоді є справи зі спорів у податковій і соціальній сфері (28 706 та 44 747 справ відповідно). Удвічі, порівняно з 2015 роком, збільшилась кількість справ з відносин публічної служби (11 521 справа).

Упродовж року місцевими адміністративними судами розглянуто майже 193 тисячі справ і матеріалів.

Вимоги заявників задоволено у майже 96 тисячах справ (50% від загальної кількості розглянутих справ). Отже, вкотре підтверджується теза про те, що результати процесуальної діяльності адміністративних судів є індикаторами ефективності діяльності публічної адміністрації, зокрема, щодо впроваджуваних ними реформ, звернув увагу Олександр Нечитайло.

Він, також зазначив, що 61% рішень судів першої інстанції набрали законної сили після закінчення строку їх оскарження.

Зменшення показника надходження звернень до місцевих адміністративних судів у звітному періоді призвело до певного зменшення навантаження на суддів апеляційних адміністративних судів, сказав О.Нечитайло. Так, до апеляційних адміністративних судів протягом звітного періоду надійшло 76 184 справи та матеріали. Переважно це – справи за апеляційними скаргами. Розглянули апеляційні суди 75 579 справ і матеріалів.

Тенденція до зменшення надходження справ і матеріалів спостерігається і до Вищого адміністративного суду України. Це зумовлено як загальним зменшенням кількості звернень до адміністративних судів, окремими змінами в судовій практиці, так і змінами процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України, пояснив Голова ВАСУ.

Так, протягом 2016 року на розгляд до суду касаційної інстанції надійшло 37 818 справ і матеріалів (у 2015 р. – 57,3 тис.), з них 37 тисяч – касаційні скарги та справи.

З урахуванням нерозглянутих залишків на розгляді у ВАСУ перебувало 63920 касаційних скарг і справ. Судом розглянуто понад 40 тисяч касаційних скарг і справ (у 2015 р. – 64,8 тис.).

Доповідач звернув увагу, що із загальної кількості переглянутих судових рішень залишено без змін 9428 судових рішень (або 59%), 6500 (41%) змінено чи скасовано.

Олександр Нечитайло пояснив, що однією з причин такої кількості скасованих судових рішень є формування практики Верховним Судом України з розгляду окремих категорій справ, у тому числі відступлення від правових позицій, раніше викладених у висновках Верховного Суду України, щодо:

- юрисдикції справ за позовами органів державної служби зайнятості;

 - справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- справ, пов’язаних із функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб;

- про оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України;

- про усунення порушень, виявлених у ході перевірки органами державної фінансової інспекції підконтрольних установ;

- про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тощо.

Очільник суду також зазначив, що у ВАСУ, як і раніше, спостерігається найбільше навантаження з-поміж судів усіх інстанцій: якщо у середньому до одного судді окружного адмінсуду у першому півріччі 2016 року надходило 54, до судді апеляційного адмінсуду – 33, то до судді ВАСУ – 93 справи і матеріали.

Крім цього, у суді касаційної інстанції за підсумками роботи у звітному році спостерігається також найвищий середньомісячний показник кількості судових рішень, якими закінчено розгляд справ і матеріалів – 81 судове рішення (середній показник по окружних адмінсудах – 47, по апеляційних – 33).

Станом на 31 грудня 2016 року штатна чисельність суддів ВАСУ становить 97 осіб, а фактична чисельність – 46 суддів, з них 3 судді перебувають у відпустках по догляду за дитиною, 1 суддя відряджена до ВККС України.

Голова ВАСУ повідомив, що у звітному періоді Верховним Судом України розглянуто по суті 621 адміністративну справу, з яких скасовано рішення Вищого адміністративного суду України у 252 справах.

Також О.Нечитайло розповів, що з метою забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства адміністративними судами та надання їм методичної допомоги підготовлено 16 постанов Пленуму з актуальних питань діяльності адміністративних судів, у тому числі роз’яснювального характеру. До їх підготовки залучалися профільні науковці – члени Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

Особлива увага у 2016 році приділялася питанням застосування практики Європейського суду з прав людини.

Пленум ВАСУ узяв до відома доповідь Голови ВАСУ Олександра Нечитайла, а також ухвалив постанову, у якій, зокрема, доручив постійно аналізувати причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України, активізувати роботу з формування правових позицій ВАСУ.

 

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру