Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму ВАСУ "Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році" від 14.02.2014 №1

 

ПЛЕНУМ ВИЩОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
14 лютого 2014 року
м. Київ                                          
№ 1
 
Про стан здійснення правосуддя адміністративними
судами у 2013 році


Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х., співдоповіді секретарів судових палат Вищого адміністративного суду України Конюшка К.В., Зайцева М.П., Ємельянової В.І., Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що впродовж звітного періоду діяльність адміністративних судів була спрямована на реалізацію конституційних гарантій забезпечення судового захисту прав і свобод людини і громадянина, прав та інтересів юридичних осіб, підвищення якості правосуддя, забезпечення справедливого судового розгляду у визначені законом строки.
 
До окружних адміністративних судів у звітному періоді надійшло 227 828 справ і матеріалів. Кількість справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів, становила 371 975 таких документів, що у 1,7 раза менше, ніж у 2012 році (626 021). Це зумовлено значним зменшенням надходження справ, пов’язаних із соціальними виплатами, які предметно підсудні місцевим загальним судам.
 
Окружні адміністративні суди у 2013 році розглянули 234 400 справ і матеріалів, або 90 відсотків загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді в цих судах, проти 257 788 справ і матеріалів у 2012 році. Окружні адміністративні суди і місцеві загальні суди як адміністративні суди у 2013 році розглянули 390 692 таких документи, або 89 відсотків загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді. У 2012 році ці суди розглянули 834 134 справи і матеріали (92 відсотки).
 
У 2013 році на розгляд кожного судді окружного адміністративного суду щомісяця в середньому надходило по 39 матеріалів проти 43 у 2012 році.
 
Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень, якими закінчено розгляд справ і матеріалів, на одного суддю у 2013 році становила 40 судових рішень проти 45 у 2012 році.
 
Кількість справ в окружних адміністративних судах, які на кінець звітного періоду потребують розгляду, становить 25 405 справ і матеріалів, або 10 відсотків справ і матеріалів, що перебували на розгляді, проти 30 825 (11 відсотків) у 2012 році.
 
Аналіз статистичних даних свідчить, що у 2013 році спостерігалася тенденція до покращення якості розгляду справ за критерієм дотримання строків розгляду. Переважну більшість справ місцеві адміністративні суди розглянули з дотриманням встановлених законом строків. В окружних адміністративних судах частина справ, розглянутих понад строки, становила 15 відсотків розглянутих справ. Порівняно з відповідним показником 2012 року (22 відсотки) в цих судах спостерігається зменшення на 7 відсотків частини справ, розглянутих понад строки.
 
Серед основних причин перевищення строку розгляду справ є  відкладення їх розгляду у зв’язку з необхідністю надання суду додаткових доказів, невиконання вимог суду щодо витребування доказів у справах, неявка сторін у судове засідання, заміна відповідача у справах тощо.
 
Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує на необхідності оперативного реагування суддями на всі факти неявки відповідачів у судове засідання без поважної причини, які можуть свідчити про затягування розгляду справи.
Реагування потребують і інші факти, які можуть призвести до затягування розгляду справи, зокрема невиконання суб’єктами владних повноважень ухвал про витребування доказів.
 
Особливої уваги суддів потребує вивчення причин повернення справ на новий розгляд та виправлення помилок, які призвели до ухвалення незаконних судових рішень.
 
До апеляційних адміністративних судів у звітному періоді надійшло 785 556 справ і матеріалів, що у 1,6 раза менше показника надходження 2012 року (1 242 865).
 
З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок 2013 року, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебувало 1 270 002 справи та матеріали проти 1 660 723 у 2012 році.

Упродовж 2013 року в апеляційному порядку розглянуто 1 068 400 справ і матеріалів, або 84 відсотки справ і матеріалів, що перебували на розгляді, проти 1 174 947 справ і матеріалів у 2012 році.
 
У звітному періоді апеляційні адміністративні суди розглянули 1 061 809 справ за апеляційними скаргами, що на 3 відсотки менше, ніж у 2012 році   (1 099 116).
 
Пленум Вищого адміністративного суду України також відзначає, що у 2013 році апеляційними адміністративними судами частково розв’язано багаторічну проблему щодо тривалого нерозгляду соціальних справ. За інформацією, наданою судами, станом на 1 грудня 2013 року в Севастопольському апеляційному адміністративному суді нерозглянуті справи зі спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, були відсутні. Незначна їх кількість перебуває на розгляді Житомирського та Донецького апеляційних адміністративних судів (до 1 тисячі справ). У той же час стан розгляду справ, пов’язаних із соціальними виплатами, у Вінницькому, Київському та Львівському апеляційних адміністративних судах потребує посиленої уваги.
 
Із 65 330 переглянутих рішень окружних адміністративних судів змінено чи скасовано 14 112 судових рішень, що, як і в попередньому році, становить 22 відсотки.
Найменше змінено чи скасовано рішень Житомирського (15 відсотків), Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим, Запорізького, Полтавського, Рівненського, Сумського та Чернігівського (по 17 відсотків) окружних адміністративних судів. Найбільша кількість змінених чи скасованих судових рішень у загальній кількості переглянутих в апеляційному порядку рішень спостерігалася в Окружному адміністративному суді міста Севастополя (29 відсотків), Закарпатському (36 відсотків), Тернопільському та Дніпропетровському (по 28 відсотків) окружних адміністративних судах. Загалом в апеляційному порядку змінено чи скасовано кожне третє (з числа оскаржених) рішення цих судів.
 
Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує, що така ситуація потребує негайного вжиття заходів щодо покращення якості розгляду справ.
 
У звітному періоді узагальнюючий середній показник надходження справ і матеріалів до одного судді апеляційного адміністративного суду становив 302 справи проти 464 у 2012 році.
 
Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею апеляційного адміністративного суду зменшилась і становила 350 судових рішень проти 426 у 2012 році.
 
На кінець звітного періоду не знайшли вирішення 201 602 справи та матеріали, або 16 відсотків загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді. Цей показник на 13 відсотків менший, ніж аналогічний показник 2012 року (485 776, або 29 відсотків).
 
У Вищому адміністративному суді України у 2013 році, як і в попередньому звітному періоді, спостерігалася тенденція до зменшення надходження справ і матеріалів, що також є наслідком зменшення кількості звернень до суду в категорії справ, пов’язаних із соціальними виплатами.
 
Так, порівняно з 2012 роком надходження кількості таких документів зменшилося на 16 відсотків та становило 73 061 справу і матеріали проти 87 247 у 2012 році. Із них 66 796 – касаційні скарги, що на 18 відсотків менше показника 2012 року (81 099 скарг).
 
З урахуванням не розглянутих на початок звітного періоду справ у Вищому адміністративному суді України перебувало 139 632 справи і матеріали, що на 23 відсотки менше показника 2012 року (181 595 справ і матеріалів).

У звітному періоді суддями Вищого адміністративного суду України ухвалено 90 133 судових рішення, якими завершено розгляд справ і матеріалів, що на 18 відсотків менше порівняно з відповідним показником 2012 року (109 433).
 
Водночас у цьому періоді, як і у 2012 році, показник розгляду справ і матеріалів перевищив показник їх надходження (90 133 проти 73 061), тобто кількість справ і матеріалів, що очікують розгляду Вищим адміністративним судом України, продовжує зменшуватися.
 
Судді Вищого адміністративного суду України у 2013 році продовжували працювати з надмірним навантаженням. До одного судді Вищого адміністративного суду України у звітному періоді в середньому надходило по 113 справ і матеріалів щомісяця проти 184 у 2012 році.
 
Вищим адміністративним судом України у 2013 році розглянуто 83 826 касаційних скарг. Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею Вищого адміністративного суду України, якими закінчено розгляд справ та матеріалів, становила 135 судових рішень проти 227 у 2012 році.
 
За результатами касаційного перегляду судових рішень апеляційних адміністративних судів у звітному періоді Вищий адміністративний суд України змінив чи скасував рішення у 9346 справах, або 23 відсотках справ, розглянутих у касаційному порядку. Порівняно з 2012 роком цей показник збільшився на 3 відсотки (9194 справи, або 20 відсотків).
 
У структурі судових рішень, якими скасовано рішення судів попередніх інстанцій, домінують рішення, якими справи направлені на новий розгляд. Кількість справ, у яких судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано з направленням справи на новий розгляд, зросла на 10 відсотків та становила 3 709 справ. Таким чином, майже у половині справ (41 відсоток), переглянутих у касаційному порядку, судові рішення були ухвалені з порушенням норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.
 
Незначне зменшення кількості скасованих судових рішень серед загальної кількості ухвалених рішень порівняно з 2012 роком спостерігається лише у Севастопольському та Житомирському апеляційних адміністративних судах.

Кількість скасованих судових рішень серед загальної кількості ухвалених рішень дещо збільшилася та становить від 23 до 25 відсотків в Одеському, Дніпропетровському, Донецькому та Київському апеляційних адміністративних судах. На 6 відсотків порівняно з 2012 роком збільшилася кількість скасованих судових рішень у Львівському апеляційному адміністративному суді.
 
На кінець 2013 року кількість нерозглянутих справ і матеріалів становила 49 497 одиниць (35 відсотків), що порівняно з 2012 роком (72 162 справи і матеріали, або 40 відсотків) менше на 5 відсотків.
 
У 2013 році Верховним Судом України переглянуто 458 судових рішень в адміністративних справах, що в 1,1 раза менше, ніж у 2012 році (492 справи). Із них у 148 справах (32 відсотки) заяви задоволено та скасовано рішення Вищого адміністративного суду України. У 2012 році цей показник становив 135 справ, або 27 відсотків.
 
Пленум Вищого адміністративного суду України констатує, що впродовж звітного періоду адміністративні суди в цілому на належному рівні виконували покладені на них завдання щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Позитивною зміною насамперед є зменшення на кінець звітного періоду кількості справ, які очікували розгляду. Водночас у здійсненні адміністративними судами правосуддя мали місце проблеми й недоліки, які впливають на виконання ними завдань, визначених Конституцією України, законами України, та потребують розв’язання.
 
Показник кількості скасованих чи змінених судових рішень в апеляційному та касаційному порядку поки що залишається високим. Непоодинокими є факти затягування вирішення судових справ.
 
У зв’язку з цим Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує на необхідності вжиття адміністративними судами заходів щодо усунення проблем і недоліків, які мали місце впродовж 2013 року.
 
Для покращення діяльності в цьому напрямку Вищий адміністративний суд України протягом року приділяв значну увагу питанням застосування практики Європейського суду з прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини, які надходили від Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, були доведені до відома адміністративних судів нижчих інстанцій.
 
Пленум Вищого адміністративного суду України звертає увагу голів апеляційних адміністративних судів на той факт, що матеріали, які надають апеляційні адміністративні суди місцевим адміністративним судам як методичну допомогу, нерідко є неякісними, не містять відповіді на порушені питання.
 
Вищий адміністративний суд України протягом року оперативно реагував на зміни в законодавстві, проводив активну роботу з надання роз’яснень рекомендаційного характеру. У звітному періоді прийнято 16 постанов Пленуму з актуальних питань діяльності адміністративних судів.
 
Цього року варто звернути увагу на активізацію роботи Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України: наукові висновки з актуальної проблематики обговорювати на засіданнях секцій Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України з метою вироблення та узгодження правових позицій.
 
З метою розвитку та вдосконалення адміністративного судочинства, а також зміцнення верховенства права в Україні Вищий адміністративний суд України протягом року продовжував міжнародно-правове співробітництво з іноземними країнами та міжнародними організаціями, членом яких є Україна.
 
Спільно з міжнародними партнерами Вищий адміністративний суд України провів низку заходів з метою надання методичної допомоги адміністративним судам нижчих інстанцій для забезпечення єдності судової практики.
 
Для забезпечення гласності судового розгляду справ Вищим адміністративним судом України започатковано проведення Дня відкритих дверей, здійснено роботу зі створення мережі посад прес-секретарів в адміністративних судах та їх навчання. З метою підвищення поінформованості суспільства про діяльність суду майже два роки діє акаунт Вищого адміністративного суду України в соціальній мережі Facebook.
 
У 2013 році у Вищому адміністративному суді запроваджено практику висвітлення судових рішень з найбільш резонансних та суспільно значимих справ, що дозволило чітко, доступно й оперативно доносити позицію суду при ухваленні того чи іншого рішення.
З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х., співдоповіді секретарів судових палат Вищого адміністративного суду України Конюшка К.В., Зайцева М.П., Ємельянової В.І., Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році взяти до відома.
 
2. Звернути увагу суддів окружних та апеляційних адміністративних судів на необхідність:
 
оперативного реагування на всі факти неявки відповідачів у судове засідання без поважної причини, які можуть свідчити про затягування розгляду справи;
 
вивчення причин повернення справ на новий розгляд та виправлення помилок, які призвели до ухвалення незаконних судових рішень.
3. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:
 
здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ, забезпеченням єдності судової практики, обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, які допускаються окремими суддями при вирішенні справ, уживати заходів для їх усунення;
 
покращити роботу з наповнення офіційних веб-сайтів необхідною інформацією.
 
4. Головам окружних адміністративних судів:
 
максимально усунути негативні чинники, які впливають на ефективність правосуддя, створивши умови для ефективного, якісного та справедливого розгляду справ адміністративної юрисдикції;
 
проаналізувати причини скасування рішень судів першої інстанції в результаті їх перегляду в апеляційному порядку та обговорити ці питання на зборах суддів;
 
приділити особливу увагу вивченню причин повернення справ на новий розгляд та виправлення помилок, які призвели до ухвалення незаконних судових рішень.
 
5. Головам апеляційних адміністративних судів:
 
проаналізувати причини, які стали підставою для скасування судових рішень судом касаційної інстанції та обговорити ці питання на зборах суддів;
 
проаналізувати стан надання методичної допомоги місцевим загальним судам як адміністративним судам та окружним адміністративним судам, звернувши увагу на якість надання методичної допомоги.
 
5.1. Головам Вінницького, Київського та Львівського апеляційних адміністративних судів доповісти за результатами роботи першого півріччя 2014 року про стан розгляду справ, пов’язаних із соціальними виплатами.
 
6. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:
 
постійно аналізувати причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України і вживати необхідних заходів для їх усунення;
 
продовжити практику розгляду справ розширеними колегіями судових палат з метою формування єдиної правової позиції за наявності протилежних за змістом рішень судів попередніх інстанцій;
 
проводити наради, семінари, конференції за участю суддів окружних та адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.
 
7. Суддям Вищого адміністративного суду України продовжити роботу з надання методичної допомоги окружним та апеляційним адміністративним судам щодо застосування законодавства.
 
8. Голові Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України звернути увагу на активізацію роботи голів та учених секретарів секцій: наукові висновки з актуальної проблематики обговорювати на засіданнях відповідних секцій з метою вироблення та узгодження правових позицій.
 
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.
 
Головуючий                                                                            І.Х.Темкіжев
 
Секретар Пленуму                                                                 М.І.Смокович

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру