Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму ВАСУ «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2011 році» від 16.03.2012 №1


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

16 березня 2012 року

м. Київ

1

 

Про стан здійснення правосуддя

адміністративними судами у 2011 році

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами України у 2011 році, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що незважаючи на стрімке зростання кількості справ, які надходили до адміністративних судів усіх рівнів упродовж зазначеного періоду, діяльність адміністративних судів спрямовувалася на забезпечення належного рівня здійснення судочинства в адміністративних відносинах, захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Працюючи в умовах надмірного навантаження, адміністративні суди не допустили погіршення своєї роботи за основними показниками.

У 2011 році до місцевих адміністративних судів надійшло 3,7 мільйона справ, позовних заяв, заяв, подань, клопотань. Цей показник удвічі перевищує показник 2010 року.

До апеляційних адміністративних судів у 2011 році надійшло понад 1 мільйон справ за апеляційними скаргами, що в 4,6 разу більше, ніж у
минулому році.

До Вищого адміністративного суду України надійшло понад 101 тисяча матеріалів, що у 2,2 разу більше, ніж у 2010 році.

У 2011 році судами першої інстанції було розглянуто майже
3,8 мільйона справ і матеріалів. Із них майже 278 тисяч справ і матеріалів розглянуто окружними адміністративними судами.

Упродовж 2011 року апеляційними загальними та адміністративними судами розглянуто понад 937 тисяч справ і матеріалів. Із них майже 644 тисячі розглянуто апеляційними адміністративними судами.

У 2011 році суддями Вищого адміністративного суду України ухвалено близько 60 тисяч судових рішень.

Відповідно зростання обсягу роботи призвело до збільшення навантаження на кожного суддю.

На розгляд кожного судді окружного адміністративного суду щомісяця у середньому надходило 52 справи і матеріали, і практично така ж кількість ними розглядалася. Найбільший показник – 117 позовних заяв спостерігався у Хмельницькому окружному адміністративному суді.

До суддів апеляційного адміністративного суду щомісяця в середньому надходило 417 справ за апеляційними скаргами. Найбільший показник спостерігався у Дніпропетровському  апеляційному адміністративному суді (764). Середній показник розгляду справ і матеріалів у 2011 році становив 267 справ і матеріалів.

До одного судді Вищого адміністративного суду України у 2011 році в середньому надходило по 194 матеріали щомісяця, що вдвічі більше відповідного показника 2010 року.

Середньомісячна кількість судових рішень, якими закінчено розгляд справ та матеріалів, становила 119 рішень проти 116 у 2010 році.

У звітному періоді в апеляційну інстанцію оскаржено 30 відсотків рішень судів першої інстанції. З них змінено чи скасовано 8 відсотків рішень, ухвалених судами першої інстанції (у 2010 – 7 відсотків), або 35 відсотків рішень, переглянутих в апеляційному порядку. Таким чином, майже кожна третя з розглянутих апеляційних скарг була визнана судами обґрунтованою.

У касаційну інстанцію оскаржено 10 відсотків рішень судів апеляційної інстанції. Змінені чи скасовані касаційною інстанцією рішення становлять 1 відсоток рішень судів апеляційної інстанції (у 2010 році – 2 відсотки), а від кількості розглянутих у касаційному порядку справ – 22 відсотки.

Із загальної кількості ухвалених Вищим адміністративним судом України судових рішень упродовж 2011 року до Вищого адміністративного суду України надійшло заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом України щодо 9 відсотків судових рішень.

Кількість розглянутих Верховним Судом України адміністративних справ становить 1 відсоток. Із них скасовано лише 0,2 відсотка судових рішень. Зазначені показники свідчать, що Вищим адміністративним судом України в цілому забезпечується єдність судової практики.

Водночас матеріали судової практики свідчать про наявність певних недоліків у роботі адміністративних судів, які проявляються в допущенні помилок та неналежному рівні відповідальності за результати здійснення правосуддя з боку деяких суддів, зокрема в дотриманні процесуальних строків вирішення спорів та застосуванні законодавства під час розгляду адміністративних справ.

Основними причинами, що зумовили такі порушення, є: надмірне навантаження на суддів адміністративних судів; зміна юрисдикції справ, пов’язаних із соціальними виплатами; відсутність у законодавстві чітких критеріїв розмежування господарської та адміністративної юрисдикцій.

Для покращення діяльності в цьому напрямку Вищим адміністративним судом України активно проводиться робота, спрямована на вдосконалення правового регулювання адміністративного процесуального законодавства.

Так, для скорочення строків розгляду справ за ініціативою Вищого адміністративного суду України Верховною Радою України внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, яким визначено остаточними рішення судів першої інстанції у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про застосування адміністративних стягнень, постійно вдосконалюється інститут скороченого провадження щодо розгляду окремих категорій справ, розширено перелік підстав для відмови у відкритті касаційного провадження. Крім того, важливим фактором, що дозволив адміністративним судам збільшити кількість розглянутих справ минулого року, є застосування процесуальних фільтрів.

При цьому Пленум Вищого адміністративного суду України звертає увагу на необхідність постійного контролю з боку голів адміністративних судів щодо забезпечення єдності судової практики розгляду справ, в яких застосовується інститут скороченого провадження, враховуючи порядок оскарження рішень у таких справах.

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Інформацію Голови Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами України у 2011 році році взяти до відома.

 

2. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

 

щомісяця аналізувати та обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, які допускаються окремими суддями при вирішенні справ, уживати заходів для їх усунення;

покращити організацію роботи з підвищення кваліфікації суддів окружних та апеляційних адміністративних судів;

про вжиті заходи поінформувати Пленум Вищого адміністративного суду України до 1 липня 2012 року.

 

3. Головам апеляційних адміністративних судів постійно вивчати причини зміни чи скасування рішень судів місцевих загальних судів як адміністративних, окружних адміністративних судів та організовувати надання методичної допомоги цим судам у застосуванні законодавства під час розгляду адміністративних справ. 

 

4. Вищому адміністративному суду України:

 

продовжити роботу з напрацювання єдиних критеріїв щодо визначення та розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів для  ініціювання у подальшому відповідних змін до законодавства;

продовжити роботу щодо ініціювання внесення Верховною Радою України змін до Кодексу адміністративного судочинства України та інших актів законодавства для зменшення навантаження на суддів адміністративних судів; 

покращити роботу щодо внесення Вищим адміністративним судом України судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень. 

5. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

 

проаналізувати й обговорити на нарадах судових палат причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України  та вжити заходів щодо їх усунення;

активізувати роботу щодо здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палат, та розміщення судових рішень Вищого адміністративного суду України у Базі правових позицій Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України;

систематично обговорювати на нарадах судових палат та враховувати під час розгляду справ судову практику Європейського суду з прав людини;

продовжити практику проведення нарад, семінарів, конференцій за участю суддів окружних та адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції;

про вжиті заходи поінформувати Пленум Вищого адміністративного суду України до 1 липня 2012 року.

 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий                                                                            І.Х. Темкіжев 

Секретар Пленуму                                                                 М.І. Смокович

 

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру