Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму ВАСУ «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2012 року» від 14.09.2012 № 8

 


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
14 вересня 2012 року
м. Київ
                              № 8
 
Про стан здійснення правосуддя
адміністративними судами в першому півріччі 2012 року
 
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами України в першому півріччі 2012 року, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що впродовж зазначеного періоду адміністративні суди поряд із безпосереднім виконанням завдань щодо захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб і юридичних осіб, продовжували вдосконалювати процесуальні засади адміністративної юстиції, активно працювали над забезпеченням своєчасного розгляду значної кількості справ.
У зв’язку з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів України, для забезпечення судового захисту прав учасників виборчого процесу та належного розгляду судами у встановлені законодавством строки справ щодо спорів, пов’язаних з виборами народних депутатів України, суддями Вищого адміністративного суду України в рамках програм міжнародно-правового співробітництва проведено конференцію та ряд семінарів для суддів апеляційних і місцевих адміністративних судів, надано методичну допомогу цим судам.
Аналіз статистичних даних, що характеризує діяльність адміністративних судів у першому півріччі 2012 року, вперше за останні п’ять років свідчить про суттєве зменшення кількості справ, що надійшли до місцевих адміністративних судів.
Так, до цих судів у звітному періоді надійшло близько 428 тисяч справ, позовних заяв, заяв, подань, клопотань. Цей показник майже у 5 разів менший, ніж у першому півріччі 2011 року. При цьому до окружних адміністративних судів надійшло близько 125 тисяч матеріалів і справ, що фактично відповідає аналогічному показнику цього періоду 2011 року – 133 798.
Апеляційні адміністративні суди та Вищий адміністративний суд України, навпаки, у звітному періоді здійснювали судочинство в умовах надмірного навантаження.
 
До апеляційних адміністративних судів у першому півріччі 2012 року надійшло близько 625 тисяч справ за апеляційними скаргами, що на 32 відсотки більше, ніж у першому півріччі 2011 року (472 365 справ).
Кількість справ та матеріалів, які надійшли до Вищого адміністративного суду України у звітному періоді, становила 44 358 справ і матеріалів, що на 10 відсотків більше, ніж у такому ж періоді 2011 року (39 784 справ і матеріалів).
У першому півріччі 2012 року місцевими адміністративними судами було розглянуто майже 530 тисяч справ і матеріалів. Із них понад 131 тисячу справ і матеріалів розглянуто окружними адміністративними судами.
Упродовж першого півріччя цього року апеляційними адміністративними судами розглянуто 567,5 тисячісправ і матеріалів. Із них кількість змінених чи скасованих судових рішень зменшилась на 4 відсотки.
Суддями Вищого адміністративного суду України за цей період ухвалено 55,4 тисячі судових рішень. Із них кількість змінених чи скасованих рішень судів апеляційної інстанції зменшилась на 0,2 відсотка.
У першому півріччі 2012 року на розгляд кожного судді окружного адміністративного суду щомісяця в середньому надходило 44 справи і матеріали проти 49 – у відповідному періоді 2011 року, ітаку ж кількість справ і матеріалів ними розглянуто.
До одного судді апеляційного адміністративного суду щомісяця в середньому надходило 439 справ за апеляційними скаргами, що у 1,5 разу більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (293), розглянуто 392 справи, що вдвічі більшеаналогічного показника відповідного періоду 2011 року (199).
В апеляційних адміністративних судах особливої гостроти набула ситуація з несвоєчасною реєстрацією адміністративних справ, пов’язаних зі спорами з приводу визначення розміру пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, соціальних виплат, інших соціальних доплат, допомоги. Об’єктивною причиною цього стала одночасна передача великої кількості зазначених справ згідно із внесеними змінами до законодавства. Однак така ситуація не повинна впливати на вжиття керівниками апеляційних адміністративних судів усіх залежних від них заходів щодо дотримання вимог законодавства в частині передачі справ на розгляд суддів.
До одного судді Вищого адміністративного суду України у звітному періоді в середньому надходило по 208 матеріалів щомісяця, що в 1,5 разу більше показника відповідного періоду 2011 року (138).
Середньомісячна кількість судових рішень, якими закінчено розгляд справ та матеріалів, становила 247 рішень проти 89 – у першому півріччі 2011 року. Цей показник утричі перевищує відповідний показник 2011 року.
Отже, у звітному періоді показники надходження справ і матеріалів до одного судді апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду в 1,5 разу перевищують показники відповідного періоду 2011 року.
Порівняно з першим півріччям 2011 року в окружних адміністративних судах спостерігається зменшення з 27 до 24 відсотків справ, розглянутих понад строки, що свідчить про позитивну динаміку розгляду справ у звітному періоді.
Кількість розглянутих Верховним Судом України адміністративних справ становить 1,2 відсотка. Із них у третині справ скасовано судові рішення, що відповідає аналогічному показнику першого півріччя 2011 року.
Зазначені показники свідчать, що Вищим адміністративним судом України в цілому забезпечується єдність судової практики.
Водночас матеріали судової практики вказують на наявність певних недоліків у роботі адміністративних судів, які проявляються, зокрема, в порушенні процесуальних строків та застосування законодавства під час розгляду адміністративних справ, що призводить до залишення нерозглянутою значної кількості справ, що перебували на розгляді у звітному періоді.
Основними причинами, що зумовили таке порушення, є надмірне навантаження на суддів, відсутність у законодавстві чітких критеріїв розмежування господарської та адміністративної юрисдикцій тощо.
 
З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Інформацію Голови Вищого адміністративного суду України  Темкіжева І.Х. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами України в першому півріччі 2012 року взяти до відома.
 
2. Звернути увагу голів окружних та апеляційних адміністративних судів на необхідність підвищення рівня правосуддя, особливо щодо дотримання строків розгляду справ, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, повноти з’ясування обставин справи, для зменшення випадків повернення справ на новий розгляд, забезпечення єдності судової практики, організації вивчення та узагальнення судової практики, поклавши постійний контроль за дотриманням указаних вимог на голів цих судів.
 
3. Звернути увагу голів апеляційних адміністративних судівна необхідність:
 
3.1 постійного надання методичної допомоги місцевим загальним судам як адміністративним судам, окружним адміністративним судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства під час розгляду адміністративних справ;
3.2 постійного вивчення причин скасування та зміни судових рішень місцевих загальних судів як адміністративних судів, окружних адміністративних судів, обговорення проблем практичного застосування законодавства на нарадах суддів та семінарах;
3.3 ужиття всіх необхідних заходів для належного організаційного забезпечення дотримання строків і порядку розгляду адміністративних справ;
3.4 ужиття заходів щодо усунення випадків несвоєчасної реєстрації адміністративних справ.
 
4. Вищому адміністративному суду України:
 
          4.1 активізувати роботу із забезпечення єдності судової практики;
4.2 постійно вивчати причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України та вживати заходів щодо усунення цих причин;
4.3 продовжити роботу щодо ініціювання внесення Верховною Радою України змін до Кодексу адміністративного судочинства України та інших актів законодавства для зменшення навантаження на суддів адміністративних судів;
4.4 продовжити практику проведення нарад, семінарів, конференцій за участю суддів окружних та адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.
 
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.
 
Головуючий                                                                            І.Х. Темкіжев
 
Секретар Пленуму                                                                 М.І. Смокович
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру