Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформація щодо порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Вищого адміністративного суду України

Інформація
щодо порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад державних службовців
Вищого адміністративного суду України

Прийняття на державну службу на посади третьої – сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону України «Про державну службу», здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців на державній службі регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

Конкурс проводиться тільки у випадку наявності вакантної посади державного службовця.

Для проведення конкурсу у Вищому адміністративному суді України наказом керівника апарату утворюється конкурсна комісія.

Оголошення про проведення конкурсу розміщується в пресі або поширюється через інші офіційні ЗМІ (офіційний веб-сайт Вищого адміністративного суду України) (www.vasu.gov.ua) не пізніше як за місяць до його проведення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії апарату Вищого адміністративного суду України, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію документа, який посвідчує особу;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у Вищому адміністративному суді України, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

Подані документи перевіряються відділом кадрів, підвищення кваліфікації та антикорупційного моніторингу на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру